פגישה להתאמה אישית לשימוש בחוכמת הצמחים.

420

ממלכת הצומח יכולה להוות מקור להשראה זמינה ופשוטה על מנת לצמוח ולעמוד בהצלחה באתגרי החיים. בפגישה או בתהליך אישיים נוכל להתאים עבורך את הכוחות המצמיחים שיוכלו ללוות אותך עכשיו בחייך באופן מעשי ויעיל.
בבית לחם הגלילית / טלפונית / בזום. העלות 420 ש"ח לפגישה. 
קנה עכשיו