שיטת המקום

"והיה, בן אדם, כאשר תשוב אל הטבע ופקחת ביום ההוא את עיניך, והצצת ישר לתוך עיני הטבע וראית בהן את תמונתך. וידעת כי אל עצמך שבת, כי בהתעלמך מן הטבע והתעלמת מעצמך…והיה ביום ההוא וניתנה בך, בן אדם, רוח חדשה." (א.ד. גורדון)

"המקום" הינה שיטה המיועדת לשימוש מקצועי ו / או אישי בתחומי החינוך, הטיפול, האקולוגיה והמודעות. השיטה משלבת בין עולם הטבע לעולם הרוח, ומבקשת לאחד ביניהם מתוך ראיית שני עולמות אלו כמשלימים ומחזקים זה את זה.

שיטת "המקום" אפקטיבית בשלושה תחומים מקבילים: קודם כל היא מעניקה לאדם תחושת מקום ונותנת לו כלים לעשות לעצמו מקום. תחושת זהות, שייכות, ביטחון והגשמה הם אלו המבטאים את יכולתו של האדם להיות במקום, כשהתחושה היא שהכל נמצא על מקומו.

בנוסף, השיטה קושרת בין החיים האישיים לבין המקום והסביבה מבחינה גיאוגרפית, משפחתית, מקצועית, רגשית ועוד. לאחר שאדם עסק במעגל הפנימי של זהותו האישית, הוא יכול לפנות אל המעגל הסובב אותו ולבחון סוגיות קהילתיות, לאומיות, אקולוגיות בתוך הבדיקה של אדם – סביבה. המעגל השלישי בו שיטת "המקום" עוסקת הוא קשירת קשר בין האדם לבין השכינה, או האלוהות, שכן אחד משמותיו הרבים של הקב"ה הינו "המקום".

כל ערוצי הידע של שיטה זה מבטאים את ההתייחסות לטבע כמורה.

 

המוצר הראשון בפרויקט הינו מארז של ספר עם חפיסת קלפים של 52 צמחי בר ארץ – ישראלים + קלף נוסף של האדמה. קלפים אלו מצוירים בהזמנה ביד אמן.

הספר מכיל ידע עשיר ומפורט על כל צמח והדרך לעבוד עימו, צילומי טבע של הצמח בבית הגידול הטבעי שלו ומפתחות ידע שונים, וראיית האדמה כמכנה המשותף בין כל שוכני ארץ זו. לכוון אל התפילה שכל אדם יישב פה לבטח תחת הגפן ותחת התאנה.

שיטת "המקום" הינה פרויקט שלום המבקש להתוות דרך לדיאלוג תרבותי, אמוני וסביבתי באמצעות הטבע המקומי.

 

הספר וקלפי "המקום" מתבוננים בצמח דרך ארבע קטגוריות:

1. נתונים בוטניים: מטרת המידע הזה להביא נתוני יסוד על הצמח על מנת לזהות אותו במקום גידולו ולהכיר את מאפייניו בשפה אינפורמטיבית. המידע הבוטני מוסכם על כולם והוא מהווה תשתית ובסיס לשפות האחרות המובאות בספר, כמו הטוטם של הצמח.

2. שיר הצמח: השיר מתאר את מהות הצמח ואת ההדרכה הרוחנית שהוא נושא עבור בני האדם. טקסט זה הוא תולדה של הקשבה ל"רוח הצמח" או "נשמת הצמח", כפי שהתקבל על ידי המחברת.

3. טוטם: טקסט זה כולל המלצות מעשיות ליישום ההדרכה הרוחנית של הצמח והרחבת המסר שלו לכדי פעולה מומלצת עבור הקורא. בעזרת הטוטם מתרחש הקישור לחיי האדם ומיתרגם להבנה והכוונה מעשית.

4. קישור למקורות יהודיים: כל 52 הצמחים המופיעים בספר מופיעים במקורות היהודיים (תנ"ך / משנה / תלמוד). הנחת היסוד של שיטת "המקום" היא שחכמה עמוקה טמונה באזכור צמחים אלו במקורות, ומלבד הסיבה התועלתית והגלויה יש לכך גם היבטים סמויים של סגולות רוחניות הקיימות בצמחים היכולות להדריך את בני האדם ולהתוות להם דרך בחיים.

שיטת "המקום" שואפת ליצור קשר בין כולנו לבין האדמה עליה אנו מתהלכים, בבחינת ההכרה כי נצטווינו "לעבדה ולשמרה" ולא לנהוג כבעליה מתוך אדנות וניצול.

התייחסות לטבע המקומי ולטבע בכלל היא כמקור להשראה, למידה ואמצעי להתפתחות.