קורסים שהועברו בעבר: "במשעולי הגן הפנימי"

שיטת "המקום" הינה דרך ייחודית ומקורית אשר מחברת אדם וטבע לשיתוף פעולה
מרפא. הפנייה אל הטבע, ובמיוחד הטבע הארץ ישראלי, ע"י התבוננות והקשבה,
שיוצרים תקשורת דיאלוגית עם הסביבה תוך גילוי המשמעויות הנסתרות הגלומות בה.
ב מ ש ע ו ל  ה ג ן  ה פ נ י מ י  מוביל את המשתתף בתהליך הנפרש על פני כל העונות וכל חגי ישראל, בספיראלה המשקפת את מחזור חייו האישיים. הלמידה הינה פעילה וחווייתית, ומעניקה כלים מקצועיים ויישומיים לשימוש המשכי.

הקורס מתקיים בטבע בעזרת קלפים מצוירים ביד אמן,
מלווים בטקסטים ליריים המבטאים את רוח הצמח.
"הקורס מעניק דרך להגיע להוויה שלמה,באמצעות שהייה
בטבע. זה הדבר הנכון במקום הנכון."
דר' מוקי גרוס,
מנהלת הגן הבוטני,
מכללת אורנים

יוצרת שיטת "המקום" לריפוי – (Kahurangi) המנחה: ענבל לויטה
באמצעות הטבע הארץ – ישראלי. עברה חניכה מתמשכת אצל המאורים,
ילידי ניו זילנד. בעלת ניסיון רב בעבודה פרטנית וקבוצתית.