כל מה שנדרש לחידוש הכוחות הוא זמן.

במינימום התערבות, עד כדי ביטול כל התערבות לחלוטין, נמצאים הדברים כשלעצמם, פנויים להשלים המעגל השלם שבין התרוקנות להתמלאות.
המעגל הנצחי נע בין שפל לגאות, בין יש לאין, בין זריחה לשקיעה.

כל התערבות – מעשית או רגשית כמו ספק או דאגה – מאטה את תנועת המחזוריות המסתורית, המתרחשת באופן טבעי במרחב הסמוי.

כשאנחנו מניחים למחזור להתרחש, במוקדם או במאוחר, מתמלא המאגר בשנית והתחדשות הכוחות מתרחשת במלואה. וכשתגיע ההתמלאות לשיאה תחל תנועת ההתרוקנות. וחוזר חלילה.

לכן כשנחוצה לנו התחדשות הכוחות כל מה שנדרש זה זמן.

להסיר כל ספק. להיות במנוחה. להשתהות. לדעת שזה טבעם של הדברים.

ההתחדשות היא בלתי נמנעת.