תחילת מפגשים ושיעורים בשיטת "המקום" נעשית בדממה ובהתבודדות במרחב הפתוח שבטבע. זמן שָקט של התבוננות פנימה אל הלב, והתבוננות החוצה, לסביבה.

השֶקט האקוסטי, באין דיבור ומלל, מאפשר תהליך עדין ועמוק של יצירת שקט פנימי.
לא פעם הזמן השקט והשהות בתוך טבע ללא מטרה מכוונת יכולים להחוות כ"כלום". כלום שאין בו עניין, אתגר, תוכן.
שעמום אחד גדול.
אך כשמתאפשרת שהות בתוך הכלום הזה, בתוך הטבע שאינו מבקש מאיתנו דבר ונמצא כאן כך לעצמו, אנחנו לאט לאט גם נהיים כאלו: לא מבקשים מעצמנו דבר, נמצאים כך לעצמנו. מותרים.
אז מתגלה כל העושר שמתחת לכלום, ההכל שמתחת לכלום, כמו שכבות גיאולוגיות הנחשפות אחת אחת על כל עושרן ויופיין.

השכבות מספרות סיפור שהיה נחבא לעין עד רגע זה, כשהפנינו מבטנו מהרובד שעל פני האדמה אל כל מה שמתחתיה.
ככול שנעמיק להתבונן כן ירבו האוצרות שיתגלו בנפש, בתודעה, בעין המאתרת פלאות חבויות.

עכשיו זמן שֶקט.